fw-1

CHAOS REKLAMOWY

Rabka-Zdrój

fw-1

CHAOS REKLAMOWY

Nowy Targ

fw-1

CHAOS REKLAMOWY

Zakopianka

fw-1

CHAOS REKLAMOWY

Zabierzów

20 marca 2015 roku Sejm uchwalił ustawę krajobrazową, która ureguluje obecność reklam w przestrzeni publicznej. Ustawa daje gminom w Polsce możliwość podejmowania decyzji w zakresie chaosu reklamowego, który jest nadmiarem treści informacyjnej i reklamowej w przestrzeni publicznej. Uchwalona ustawa definiuje pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu itp. Nakłada obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego, zarejestrowania kształtu budynków i zaleceń dotyczących stosowania materiałów miejscowych lub tradycyjnej architektury. Audyt krajobrazowy będzie musiała przeprowadzić każda gmina do trzech lat od wejścia w życie nowej ustawy.

15 maja 2015 prezydent RP podpisał ustawę krajobrazową. Dzięki tej ustawie gminy będą mogły oczyścić się z reklamowego chaosu.

Informacje wizualne powodują w większości przypadków chaos reklamowy, który znacząco wpływa na ład przestrzenny. Spowodowany jest on nadmiarem reklam, zasłanianiem budynków, umieszczaniu dzikich tablic ogłoszeniowych i banerów. Prezentowane na nośnikach reklamowych informacje wizualne nie są w przeważającej większości przypadków dostosowane do otoczenia danego miejsca. Chaos reklamowy wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych wygląda inaczej w dużym mieście, gdzie przeważają reklamy outdoorowe (t.j. reklamy systemowe), a inaczej w strefie podmiejskiej, gdzie dostrzec można znaczną liczbę nośników reklamowych (t.j. reklam niesystemowych) odnoszących się do lokalnych podmiotów gospodarczych.

Czy po wielu miesiącach od uchwalenia ustawy udało się zlikwidować chaos reklamowy w Polsce?

Na tej witrynie internetowej zaprezentowana zostanie ustawa krajobrazowa oraz wprowadzane uchwały (m.in. zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń) (zakładka PRAWO), metody inwentaryzacji nośników reklamowych (zakładka INWENTARYZACJA), badania dotyczące reklam w przestrzeni publicznej (zakładka BADANIA), zebrane dotychczasowe publikacje naukowe oraz prasowe (zakładka PUBLIKACJE) oraz interaktywne mapy prezentujące stan wprowadzania uchwał lokalnych w Polsce (zakładka MAPA).