Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”

W dniu 19.09.2017 w Urzędzie Miasta Krakowa została przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic ...