W których miejscowościach uchwalono już zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń? (stan na 1.06.2017)

Rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm., art. 37a, pkt. 1.

 

 

+ projekt + uchwała +data uchwały

- Szczecin (czerwiec 2016)

- Kolbuszowa

- Ciechanów

- Opole

- Łódź (16.12.2016)

 

Prace trwają jeszcze w:

- Krakowie (koncepcja)

- Gorzów Wielkopolski (informacje)

- Częstochowa (informacje)

-Wadowice (informacje)

- Katowice (informacje)

 

 

Mapa: